TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

THỊ XÃ QUẢNG YÊN

 

- Địa chỉ: 

-  SĐT:

 - Email:

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

 

Giám đốc

 

Ông Chu Đàm Nguyên

 

ĐT: 0912.739792

Email: chudamnguyen@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Phó giám đốc

 

Nguyễn Thị Thanh Hương

ĐT: 033.3681858 - 0982573099

 

 

 

 

 

Kế toán

 

Hoàng Thị Thúy

ĐT: 033.3546976 - 01233744666

 

 

 

 

 


Thư viện - hành chính

 

Nguyễn Thị Thắm

ĐT: 0934697975Giáo vụ

 

Phạm Thị Thu Trang

ĐT: 033.3875049 - 0974088682