Tổ chức bộ máy

 

 

Văn phòng

Email:   bqldatsdongyenhung.qy@quangninh.gov.vn

SĐT  : 033 3873815 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc

 

Ông   Trần Văn Tuyên

SĐT:  3685288  ............ 0912.401.789

 

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc

Ông   Phạm Văn Hạnh

SĐT:  3685288  ............ 0916508939


 

Phó Giám đốc 

 

Ông Phạm Ngọc Hiền  

Email:

 

3873815............ 0914659325

 


 

 

 

Nhân viên 

Ông Nguyễn Văn Hỏi 

Email:

3873815............ 0934209386

 

 

Nhân viên

Ông Vũ Văn Minh 

Email:

3873815 ............ 0975645565

 

Nhân viên Kế toán

Ông Phạm Văn Khải 

Email:

3873815 ............ 0982065105

 

Nhân viên

Bà Vũ Thị Thúy 

Email:

 

3873815 ............ 0936811958

 

 

 

 

Nhân viên

Ông Bùi Việt Phương

Email:

3873815............ 01668811621

 

Nhân viên

Bà DươngThị Chuyên

Email:

3873815 ............ 0968556976

 

 

Nhân viên

Ông Vũ Xuân Thủy

Email:

3873815 ............ 0987667089

 

Nhân viên

Ông Vũ Trường Điệp

 

Email:

 

3873815............ 01663316789

 

 

 Nhân viên

Ông Vũ Xuân Thủy

ĐT: 0987667089

 

Nhân viên

Vũ Thị Hiền

ĐT: 01657589003