Tổ chức bộ máy

 

 

 

 

Trưởng Ban

Ông Vũ Văn Đắc

Email:   vuvandac@quangninh.gov.vn

SĐT: 033 3875263............ 0979875136


Phó Trưởng Ban

Ông Nguyễn Xuân Uyên

Email:

SĐT: 033 3875263............ 0973366879