UBND XÃ CẨM LA

 

- Địa chỉ: 

- SĐT:
 

- Email: ubndxcl@quangninh.gov.vn

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

Ông Dương Văn Đích

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Cẩm La

ĐT: 033.3688.652 – 0986.039.955

Email: duongvandich@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Dương Văn Khải

Phó bí thư thường trực - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

ĐT : 0986040033     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Dương Thanh Hải

Phó chủ tịch HĐND xã Cẩm La

 

 

                              

      Bà Dương Thị Dung

Chủ tịch UBND xã Cẩm La

ĐT: 033.3680.871 – 0165.509.8345

 

 

 

 

     

 

       Ông Đặng Văn Vũ

                           

                Phó chủ tịch UBND xã Cẩm La             

                             

                                             ĐT:  0986607693