UBND PHƯỜNG CỘNG HÒA

 

- Địa chỉ: 

- SĐT: 

- Email: ubndpch@quangninh.gov.vn

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

 Ông Phạm Văn Sơn

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Cộng Hòa

ĐT: 033.3875404 – 0902.314.228

 

 

 

 

 


 

 

Ông Đỗ Đình Lập

Chủ tịch HĐND phường Cộng Hòa

ĐT: 01682519968

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

                            Ông Vũ Quảng Trị

              Phó Chủ tịch HĐND phường Cộng Hòa

                              ĐT: 0983691568

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Ông Vũ Văn Hởi

Phó Chủ tịch UBND phường Cộng Hòa

ĐT: 01664135668