Tổ chức bộ máy

Văn phòng

Email: dktttxd.qy@quangninh.gov.vn

SĐT: 033 3559589  

 

 

 

 

 

 

 

Đội trưởng

Ông Dương Văn Thanh

Email:

ĐT: 0979.791.266

 

 

Đội phó

Ông Nguyễn Văn Thuấn

Email:

SĐT: 033 3559569............0933031888

 

 

 

 

 

Đội phó

Ông Nguyễn Đình Thuấn

Email:  nguyendinhthuan@quangninh.gov.vn

SĐT:  0984365568 

 

 

 

 

 

Nhân Viên

Bà Bùi Thị Thùy Dương

Email:

SĐT: 033 3559589....................0982130779

 

 

 

 

Nhân Viên

Ông Vũ Văn Hà

SĐT: 033 3559589 - 0988683685

 

 

 

Nhân viên

Ông Nguyễn Thế Hùng

ĐT: 0979207323 

 

Nhân viên 

Ông Nguyễn Trọng Họa

ĐT: 0972621197