PHƯỜNG ĐÔNG MAI

 

- Địa chỉ: 

- SĐT:

 

- Email: ubndpdm@quangninh.gov.vn

 

 

 

1. Cơ cấu tổ chức

 

 

 

Ông Đinh Công Được

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Đông Mai

ĐT: 033.3686.975 – 0986.622.875

Email: dinhcongduoc@quangninh.gov.vn

 

 

Ông Vũ Hoài Sơn

Chủ tịch UBND phường Đông Mai

ĐT: 033.3686.978 – 0769.925.7665

 

 


 

Ông Đoàn Văn Giảng

Phó Bí thư Đảng ủy phường Đông Mai

ĐT: 033.3602.936 – 0902.244.306

   

 

Ông Ngô Viết Tuân

Phó Chủ tịch UBND phường Đông Mai

ĐT: 033.3873.057. – 0973.305.172