TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ  VĂN HÓA 

 

 - Địa chỉ: số 35 - P.Ngô Quyền - P. Quảng Yên - TX Quảng Yên

 -  SĐT:  033.3875315

 - Email: dtt.qy@quangninh.gov.vn

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 I - BAN GIÁM ĐỐC

 

 

Giám đốc

Ông Nguyễn văn Khanh

Email:

ĐT: 0983996826

 

 

  

Phó Giám đốc

( Phụ trách Truyền thanh - Truyền hình)

Ông Vũ trọng Thanh

Email:

ĐT: 0989083088

 

Phó Giám đốc

( Phụ trách Văn hóa thông tin - Thể thao )

Ông Nguyễn Văn Minh

Email:  

ĐT: 0903440330

 

 

Phó Giám đốc

( Phụ trách Bảo tàng - Du lịch - Thư viện)

Bà Ngô Thị Mai Hoa

Email:

ĐT: 01693843868

 

 

II - BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

 

 Kế toán

Bà Lê Ngọc Hà  

Email:

ĐT: 0915584582

 

 

 

III -  BỘ PHẬN TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH

 

 

Kỹ thuật

Ông Lê Văn Báo

ĐT: 0904655333

 

 Kỹ thuật 

Ông Phan Hồng Quảng

ĐT: 0983181973

 

 

 Kỹ thuật

Ông Đặng Ngọc Linh

ĐT: 0916571781

 

 Phóng viên

Bùi Thị Niên

ĐT: 0912541346

 

 

 

 Phóng viên

Nguyễn Thùy Dương

ĐT: 0989725988

 

 

 

 Phóng viên

Nguyễn Thị Túc

ĐT: 0973274732

 

 

 

 Phóng viên

Phạm Thị ánh Tuyết

ĐT: 0977417488

 

 

 

 

Phát thanh viên

Nguyễn Thị Thái

ĐT: 0986670171

 

 

 

IV -BỘ PHÂN VĂN HÓA THÔNG TIN - THỂ THAO

 

 

Nhân viên - TDTT

Ông Nguyễn Văn Quyền

Email:

ĐT: 0976518782

 

Nhân viên Văn hóa thông tin

Ông Vũ QuangVinh

Email:

ĐT: 0982603184

 

 

 

 

Nhân viên Văn hóa thông tin

Ông Vũ Văn Phong

Email:

SĐT:  01668056668

 

 

Nhân viên - TDTT

Ông Nguyễn Văn Thoại

Email:

SĐT: 0912224609

 

 

V - BỘ PHẬN BẢO TÀNG - DU LỊCH - THƯ VIỆN 

 

 

Nhân viên Bảo tàng

Bà Nguyễn T Thúy Ngà  

Email:

SĐT: 01684648896

 

Nhân viên Bảo tàng

Bà Đào T Hương Thủy  

Email:

SĐT: 01674691791

 

Nhân viên Thư viện

Bà Thái Thị Thanh Thủy  

Email:

SĐT: 0977756626

 

Nhân viên Thư viện 

Bà Vũ Thị Phượng

Email:

SĐT: 0903455896