Bà: Hoàng Thu Hiền
 Trưởng phòng
ĐT : 033.3682041 –  01683 896 919
Email : hoangthuhien@quangninh.gov.vn

 

 

Ông Nguyễn Hồng Thái
Phó Trưởng phòng
ĐT : 033.3681553 – 0912.303712

 

 


Nguyễn Thị Thủy

Phó trưởng phòng

ĐT: 033.36800025 - 01644638869

Email: 


 

Ông Nguyễn Quốc Lương

Chủ tịch Công đoàn 

ĐT: 0333875758-0904619088

 

 

Đào Thị Hoa

ĐT: 0333680025-0902161631

 

 

Đỗ Thị Thúy

ĐT: 0333680025-0917614385

 

 

Nguyễn Thị Hải Bình

ĐT: 0333680025-01653388688

 

 

 

Văn Thư

 

Bà Đặng Thị Miến

ĐT: 0333680025-0974460537

 

 

 

Chuyên viên Tin Học

 

Ông Nguyễn Quốc Tuấn

ĐT: 0333680025-01656798530

 

 

 

Chuyên viên

 

Ông Lê Văn Hữu

ĐT: 0333680025-0983270180

 

 

 

Chuyên viên Tổ chức

 

Nguyễn Thị Thìn

ĐT: 0333680025-0974 288 580

 

 

 

Chuyên viên Kế toán

 

Hoàng Thị Hưng

ĐT: 0333680025-012 076677

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên

 

Ông  Nguyễn Phi Hùng

ĐT: 0333680025-0974 884 606