Phường Hà An

 

- Địa chỉ: 

- SĐT:

 

- Email: ubndpha@quangninh.gov.vn

 

 

 

1. Cơ cấu tổ chức

  

Ông Vũ Đức Hoàn

Bí thư Đảng ủy  - Chủ tịch HĐND phường Hà An

ĐT: 033.3551.988 – 0915.411.890

Email: vuduchoan@quangninh.gov.vn


 

 

Ông Lê Minh Tiến

Chủ tịch UBND phường Hà An

ĐT: 033.3873.809 – 0983.998.126

 

 

 


                                            Ông Bùi Quốc Huy

Phó Chủ tịch UBND phường Hà An

ĐT: