HỘI CỰU CHIẾN BINH

 

- Địa chỉ: 

-  SĐT:

 - Email: hccb.qy@quangninh.gov.vn

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Bùi Văn Thắng
Chủ tịch Hội cựu chiến binh
ĐT: 0912568454

 

 

 

 

Ông Phạm Minh Thư
Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh
ĐT: 0982981248

 

 


 
 
 
 
 
Ông Nguyễn Văn Mạnh
Ủy viên thường trực  Hội cựu chiến binh
ĐT: 0936622395