HỘI CHỮ  THẬP ĐỎ

 

- Địa chỉ: 

-  SĐT:

 - Email: hctd.qy@quangninh.gov.vn

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

 Ông Trần Đông Hải

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ
ĐT: 033.3875.516 – 0123.6914.086

 

 

 

 

 

 

Ông Dương Cao Thủy

Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

ĐT: 0902260959