UBND XÃ HIỆP HÒA

 

- Địa chỉ: 

- SĐT: 

- Email: ubndhiephoa.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

Ông Nguyễn Thái Sơn

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Hiệp Hòa

ĐT: 033.3683.839 – 0912.370.429

Email:

 

 

Ông Đoàn Quang Thắng

Phó Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Hòa

ĐT: 033.3683.684 – 0169.515.6995

 Email:

 


 

 

Ông Vũ Khắc Hoàn

Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa

ĐT: 0166.338.9589

 Email:

 

 

Ông Đinh Tuân Thụy

Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa

ĐT: 033.3875367 – 0948.509.300

Email: