HỘI NÔNG DÂN

 

- Địa chỉ: 

-  SĐT:

 - Email: hnd.qy@quangninh.gov.vn

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

Lê Thị Hay 
Chủ tịch Hội Nông dân
ĐT: 033.3875.169 – 0984523155

 

 

   

 

 

 

Cao Thị Hoa
Phó Chủ tịch Hội Nông dân
ĐT: 3875169

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Đức Thuận
 Phó chủ tịch Hội Nông dân
ĐT: 0904351525
 
          

 


 

 Phùng Thị Quyên

Cán bộ Hội Nông dân

ĐT: 3875169 - 01666828116