UBND XÃ HOÀNG TÂN

 

- Địa chỉ: 

- SĐT: 

- Email: ubndhoangtan.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

 

Ông Trần Mạnh Thắng

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Hoàng Tân

ĐT: 033.3540769 – 0913031323

Email: 

 


 

 

 

Ông Lê Văn Việt

Chủ tịch UBND xã Hoàng Tân

ĐT: 033.3685404 – 01632807888

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Nhâm

Phó Chủ tịch HĐND xã Hoàng Tân

ĐT: 0902284311

Email:

 


 

 

 

 

Ông Nguyễn Xuân Cương

Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Tân

ĐT: 033.3873.830 – 0912.531.204

Email: