HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

 

- Địa chỉ: 

-  SĐT:

 - Email: hlhpn.qy@quangninh.gov.vn

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

Bà Vũ Thị Thanh  

Chủ tịch Hội LHPN 

ĐT: 033.3681.562

 

 

Bà Phạm Thị Thu Hà 

Phó Chủ tịch Hội LHPN   

 

ĐT: 01646744029

 

 

 

 


Bà Hoàng Thị Chiến

Phó chủ tịch Hội LHPN thị xã

ĐT: 0936.686.630