UBND XÃ LIÊN VỊ

 

- Địa chỉ: 

- SĐT: 

- Email: ubndlienvi.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 


Ông Nguyễn Kiên Cường

Bí thư Đảng ủy


 

 

Ông Vũ Văn Nhật

 Chủ tịch HĐND xã Liên Vị

ĐT: 033.3875.842 – 0916.060.458

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Lê Văn Vịnh

Phó chủ tịch HĐNDĐt:

Email:

 

 

 

Ông Nguyễn Thành Chiến

Chủ tịch UBND xã Liên Vị

ĐT: 033.3684.988 – 0988.126.159

 

 

 

Ông Lê Minh Phương

Phó Chủ tịch UBND xã Liên Vị

ĐT: 033.3875.842 – 0912.491.237

 


 

 


Cao Thị Ngoãn

Phó Chủ tịch UBND xã Liên Vị

ĐT: 033.3875.842 – 0168.232.9138