UBND PHƯỜNG PHONG CỐC

 

- Địa chỉ: 

- SĐT: 

- Email: ubndphongcoc.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

Ông Vũ Đức Hào

 

Bí thư Đảng ủy  phường Phong Cốc

SĐT: 0946.586.485

Email:

 

 

 


 

 

Ông Lê Sỹ Tân

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Phong Cốc

ĐT: 033.3688.930 - 0123.518.9789

Email:

 

 

 

 

 

 


                           

 

 

 

                                    Ông Nguyễn Xuân Phương

Phó chủ tịch HĐND phường Phong Cốc

SĐT: 0912.254.858

 

 

 

 

Ông Vũ Văn Huy

 Chủ tịch UBND phường Phong Cốc

ĐT: 033.3680.878 – 0943409688

Email:

 


 

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch UBND phường Phong Cốc

ĐT: 033.3680.878 

Email: