UBND PHƯỜNG PHONG HẢI

 

- Địa chỉ: 

- SĐT: 

- Email: ubndphonghai.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

Ông Nguyễn Hữu Thành

Bí thư Đảng ủy

ĐT: 033.3688.820 – 0975.298.646

 

 

 

 

 

                       Ông Lê Công Minh

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Phong Hải

ĐT: 033.3688.823 – 0915.585.208

 

 

 

 

 

 


 

                    

 

Ông Lê Kỳ Hải

Phó Chủ tịch HĐND phường Phong Hải

ĐT: 033.3688.228 – 0124.443.255

                          

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Ông Vũ Đình Lâm

                 Chủ tịch UBND phường Phong Hải

                                         ĐT:

                                    Email:

 

 

 

 

 

 

Ông Lê Đức Đỗ

Phó Chủ tịch UBND phường Phong Hải

ĐT: 033.3680.855 – 0914.689.628