UBND PHƯỜNG QUẢNG YÊN

 

- Địa chỉ: 

- SĐT:
 

- Email: ubndpqy@quangninh.gov.vn

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

 


 

 

 

 

Ông Phạm Văn Hùng

Bí thư Đảng ủy phường Quảng Yên

ĐT: 033.683.285 – 0913 071 738

 

 

 

 

 

 

Ông  Phạm Chiến Thắng
Chủ tịch UBND phường

ĐT: 033.3547.838 - 0912.224.363

 

 

 

 


Nguyễn Thị Thanh Vân

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Quảng Yên

ĐT: 

 

 

Ông Lê Hoàng Lộc

Phó chủ tịch HĐND phường Quảng Yên

ĐT: 0986873796

 

 

 

 

 

 

 

Ông Lê Đức Thắng

Phó Chủ tịch UBND phường

ĐT: 033.3683.286 - 0936.399.161

 

 

 

Ông Hoàng Duy Đông

Phó Chủ tịch UBND phường

ĐT: 033.3875.397 – 0982.241.388