UBND XÃ SÔNG KHOAI

 

- Địa chỉ: 

- SĐT: 

- Email: ubndsongkhoai.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Cường

Bí thư đảng ủy xã Sông Khoai

 

ĐT: 0913.075475

 

 

 

 

 

 

Ông Vũ Sơn Lâm

Chủ tịch UBND xã Sông Khoai

ĐT: 033.3875.203 – 0902.221.403

 

 

Ông Bùi Văn Thăng

Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Sông Khoai

ĐT: 033.3875.203 – 0903.247.699

 


 

 

 

 

Ông Ngô Quang Sản

Phó Bí thư Đảng ủy xã Sông Khoai

ĐT: 033.3875.203 – 0167.591.5085

 

 

 

 

Ông Đinh Văn Lượng

Phó Chủ tịch UBND xã Sông Khoai

ĐT: 033.3875.203 – 0977264418