UBND PHƯỜNG TÂN AN

 

- Địa chỉ: 

- SĐT: 

- Email: ubndtanan.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

Ông Bùi Tố Dưỡng

Bí thư Đảng ủy phường Tân An

ĐT: 033.3873.857 – 01266355588

Email: buitoduong@quangninh.gov.vn

 

 

 

                       

 

                          Ông Nguyễn Văn Chiến

Phó bí thư -Chủ tịch HĐND phường Tân An

 ĐT: 033.3873.857 – 0912.069.535

Email: nguyenvanchien@quangninh.gov.vn

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Đoàn Văn Lộc

Phó Chủ tịch HĐND phường Tân An

ĐT: 033.3873.857 – 0934209768

 

 

 

 

Ông Đoàn Quang Tuyên

Chủ tịch UBND phường Tân An

ĐT: 033.3873.857

 

 

 

 

 

 

Ông Lê Văn Thủy

Phó Chủ tịch UBND phường Tân An

ĐT: 033.3873.857 – 0936.089.476