CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ QUẢNG YÊN

 

Địa chỉ:

Số 174, đường Ngô Quyền phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; Số điện thoại: 0333.682.070; Fax: 0333.875.418; Đường dây nóng: (033).3.875276.

 

 

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

 

 

 

 

Chi cục trưởng

ông Lê Vũ Trụ Tuyến   

  Trình độ chuyên môn:  Đại học

 

      Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

           Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

Số điện thoại: 0333.875.276; 091304774

 Email: lvttuyen.qni@gdt.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách: Công tác TCCB, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; công tác dự toán thu NSNN; công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; công tác cải cách, hiện đại hoá ngành Thuế.

 

 

 

 

Phó Chi cục trưởng

ông Bùi Quang Hùng      

 

  Trình độ chuyên môn: Đại học

 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

Số điện thoại: 0333.681.667; 0913087487

Email:bqhung.qni@gdt.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách: Công tác thuế ngoài quốc doanh; công tác thuế thu nhập cá nhân; công tác Kê khai - Kế toán thuế và tin học; Công tác quản lý thu phí, lệ phí và thu khác ngân sách; công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; công tác quản lý tài chính, quản trị. Thưc hiện các công việc khác theo sự phân công của đồng chí Chi cục trưởng và đảm nhận công việc của đồng chí Trần Đình Thanh, Phó Chi cục trưởng khi đi công tác vắng.

 

 

 

 

 

Phó Chi cục trưởng

ông Trần Đình Thanh      

  Trình độ chuyên môn: Đại học

 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

Số điện thoại: 0333.680.298; 0912182298

Email: tdthanh.qni@gdt.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách: Công tác tuyên truyền, hỗ trợ

người nộp thuế; công tác quản lý các khoản thu về đất; công tác pháp chế thuế; công tác ủy nhiệm thu và Hội đồng tư vấn thuế; công tác quản lý thu lệ phí trước bạ; công tác quản lý ấn chỉ thuế; công tác thi đua khen thưởng. Thực hiện giải quyết các công việc khác theo sự phân công của dồng chí Chi cục trưởng và đảm nhận công việc của đồng chí Bùi Quang Hùng, Phó chi ccụ trưởng khi đi công tác vắng.

 

 

 

 

 

 

CÁC ĐỘI TRỰC THUỘC

 

 

1. Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Ấn chỉ

- Số điện thoại : 0333.682.070;

- Đội trưởng: Vũ Thị Huê

2. Đội Nghiệp vụ - Tuyên truyền

- Số điện thoại : (033).3.862.726

- Đội trưởng:  Phạm Thị Ngọc Anh

3. Đội Kiểm tra thuế

- Số điện thoại : (033)3.683.998

- Đội trưởng:  Nguyễn Thanh Hiền.

- Phó Đội trưởng: Bùi Thị Quyến

 - Phó đội trưởng: Nguyễn Minh Thoan

5. Đội Kê khai - Kế toán thuế và Tin học

- Số điện thoại : (033).3.875.740;

- Đội trưởng: Ngô Mạnh Hoài.

- Phó đội trưởng: Vũ Thị Bích Hạnh

 6. Đội Quản lý thuế thu nhập cá nhân - Trước bạ và thu khác

 - Số điện thoại : (033).3.546.000

- Đội trưởng:  Mạc Minh Huyên.

7. Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế

- Số điện thoại : (033).3.681.668

- Đội trưởng: Vũ Văn Lùng.

8. Đội Thuế số liên phường, xã

- Số điện thoại : (033)3.680.299

- Đội trưởng:  Đồng Quang Thắng.

- Phó đội trưởng: Phạm Văn Lai