THỊ ĐOÀN

 

- Địa chỉ: 

-  SĐT:

 - Email: td.qy@quangninh.gov.vn

 

 Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

Ông Đoàn Phú Long

 Bí thư Thị Đoàn

ĐT: 0982.088.889

 

 


 

Bà Bùi Thị Quỳnh Nga

Phó Bí thư Thị Đoàn

ĐT: 01695099888

 

 

 

 

 

 Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy

Phó bí thư thị đoàn

ĐT: 0333875275 - 01662822080

Email: Nguyenthidieuthuy.qy@quangninh.gov.vn