UBND XÃ TIỀN AN

 

- Địa chỉ: 

- SĐT: 

- Email: ubndtienan.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

      

 

 Ông Nguyễn Xuân Lượng

Bí thư Đảng ủy xã Tiền An

ĐT: 0902 199 888

Email: nguyenxuanluong@quangninh.gov.vn    

 

 

 

                                  

                              Bà Bùi Thị Luyến

Phó Bí thư Đảng ủy xã Tiền An

ĐT: 033.3875.130 – 0976.027.523

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Phạm Văn Minh 

Chủ tịch HĐND xã Tiền An

ĐT: 033.3875.130 – 0982.785.829

 

 

 

 

 

 

Ông Đàm Quốc Toản 

Chủ tịch UBND xã Tiền An 

ĐT: 033.3551.955 – 0913.010.166  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Lương Văn Khánh

Phó Chủ tịch UBND xã Tiền An

ĐT: 033.3875.130 – 0988.428.198