UBND XÃ TIỀN PHONG

 

- Địa chỉ: 

- SĐT: 

- Email: ubndtp@quangninh.gov.vn

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

Ông Hoàng Văn Hoan

 Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong

ĐT: 033.3875.957 - 0166. 218 1668

Email: hoangvanhoan@quangninh.gov.vn 

 

 

Ông Hoàng Văn Tuấn

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Tiền Phong

ĐT: 033.3875.957 – 0945.098.054

 


 

 

Ông Lê Hữu Hùng

Phó Chủ tịch HĐND xã Tiền Phong

ĐT: 033.3875.957 – 01632625999

 


 

 

 

Ông Phạm Văn Dơi

Phó Chủ tịch UBND xã Tiền Phong

ĐT: 01638906888

 


 

  

 


                                              Ông Phạm Minh Thép

                               Phó chủ tịch UBND xã Tiền Phong

                                                   ĐT: 0972710040

                                              Email: