PHÒNG TƯ PHÁP

 

- Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà 3 tầng, khu liên cơ quan UBND thị xã Quảng Yên

- SĐT: 0333.680.029  

- Email: phongtp.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

1. Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Đình Học
Phó Trưởng  phòng
Phụ trách phòng
ĐT : 033.3680029 – 0904.610084

 

 


Nguyễn Thị Đông

Phó trưởng phòng

ĐT: 0904760456 


 Vũ Thị Hải Yến 

Chuyên viên

ĐT: 0333680029-0932284969

 

Bà Trần T. Phương Thanh 

Chuyên Viên

ĐT: 0333680029-0933313688

 

 

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

 

Theo QĐ 07/2015/QĐ-UBND