TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

THỊ XÃ QUẢNG YÊN 

 

 

 

 

 Giám đốc

                                        Ông Nguyễn Đức Tú

Email:   nguyenductu_ubndqy@quangninh.gov.vn

SĐT: 0913310990


 

 

Phó Giám đốc

Ông Hoàng Xuân Cảnh

Email: hoangxuancanh@quangninh.gov.vn

SĐT: 0984805568

 

 Phó giám đốc 

Ông Nguyễn Huy Hồng

ĐT: 01697258666

Email: nguyenhuyhong@quangninh.gov.vn

 

 

 

Nhân viên

Ông Trần Hữu Thiện

 SĐT: 0904163368 

 

 

Nhân viên

Ông Đỗ Hải Đăng

Email:

SĐT: 0984052666

 

Nhân viên

Mai Thị Thùy Linh

ĐT: 01632941991