Thị ủy thị xã Quảng Yên

 

Địa chỉ        : Thị xã Quảng Yên – Quảng Ninh

Điện thoại    : 0333.875.238

Fax              : 0333.875.527

Email           : vanphongtu.qy@quangninh.gov.vn

  

 

1. Tổ chức bộ máy

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Vinh  

Bí thư Thị ủy

 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0913364828

Email: Nguyenvanvinh@quangninh.gov.vn

 

  

 

 Đ/c Trần Đức Thắng 

Phó Bí thư Thị ủy 

 

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 01215066888

Email: tranducthang.qy@quangninh.gov.vn


 

 

Đ/c Nguyễn Văn Hồi 

Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0913023940

   

 

 

  

2. Ban Thường vụ Thị uỷ

 

 

- Đồng chí Nguyễn Văn Vinh.

- Đồng chí Nguyễn Văn Hồi.

- Đồng chí Trần Đức Thắng.

- Đồng chí Vũ Văn Tấn.

- Đồng chí Nguyễn Văn Dụng.

- Đồng chí Chu Đàm Nguyên.

- Đồng chí Nguyễn Văn Bắc.

- Đồng chí Hoàng Quốc Văn.

- Đồng chí Khúc Thành Dư.

- Đồng chí Bùi Thị Hương.

- Đồng chí Vũ Đức Hưởng.

- Đồng chí Lê Mạnh Tuyến.

- Đồng chí Phạm Văn Hùng.

 

3. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Quảng Yên 

 

 

- Đồng chí Nguyễn Văn Vinh.

- Đồng chí Nguyễn Văn Hồi.

- Đồng chí Trần Đức Thắng.

- Đồng chí Vũ Văn Tấn.

- Đồng chí Nguyễn Văn Dụng.

- Đồng chí Chu Đàm Nguyên.

- Đồng chí Nguyễn Văn Bắc.

- Đồng chí Hoàng Quốc Văn.

- Đồng chí Khúc Thành Dư.

- Đồng chí Bùi Thị Hương.

- Đồng chí Vũ Đức Hưởng.

- Đồng chí Lê Mạnh Tuyến.

- Đồng chí Phạm Văn Hùng.

- Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng

- Đồng chí Lưu Thanh Phương

- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Ba

- Đồng chí Nguyễn Văn Khanh

- Đồng chí Vũ Thị Thanh

- Đồng chí Vũ Công Soạn

- Đồng chí Nguyễn Thị Thúy

- Đồng chí Hoàng Văn Sơn

- Đồng chí Nguyễn Thị Minh Ngọc

- Đồng chí Trần Anh Đức

- Đồng chí Nguyễn Đức Thường

- Đồng chí Lê Thị Thật Hay

- Đồng chí Nguyễn Thái Sơn

- Đồng chí Vũ Đức Hoàn

- Đồng chí Phạm Văn Tất

- Đồng chí Phạm Văn Lưu

- Đồng chí Lê Văn Hướng

- Đồng chí Đống Văn Đô

- Đồng chí Lê Đức Trà

- Đồng chí Lê Văn Tháp

- Đồng chí Nguyễn Xuân Lượng

- Đồng chí Bùi Tố Dưỡng

- Đồng chí Vũ Ngân Hà

- Đồng chí Hoàng Thu Hiền

- Đồng chí Vũ Sơn Lâm

- Đồng chí Phạm Văn Sơn

- Đồng chí Nguyễn Kiên Cường

- Đồng chí Bùi Văn Thắng

- Đồng chí Nguyễn Thành Trung