UBND PHƯỜNG YÊN GIANG

 

- Địa chỉ: 

- SĐT: 

- Email: ubndyengiang.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Thúy

Bí thư đảng ủy phường Yên Giang

ĐT: 0983117422

Email:

 

 

 

 

 

 

Ông Lê Hoàng Thụ

Chủ tịch UBND phường Yên Giang

ĐT: 033.3875.322 – 0973.768.584

 

 

 

 

 

 

 

Ông Đỗ Văn Đức

Phó Bí thư Đảng ủy phường Yên Giang

ĐT: 033.3875.322 – 0979.952.408

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Đinh Thị Mai Anh

Phó chủ tịch HĐND phường Yên Giang

ĐT: 016644833286

 

 


 

 


 

 

Ông Nguyễn Thế Hiệp

Phó Chủ tịch UBND phường Yên Giang

ĐT: