UBND PHƯỜNG YÊN HẢI

 

- Địa chỉ: 

- SĐT: 

- Email: ubndyenhai.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

  

  

 

   

      

 

Ông Phạm Thanh Xoan

 Bí thư đảng ủy phường Yên Hải

ĐT: 033.3555.186 – 0903.471.488

 

 

 

 

 

Ông Vũ Văn Tình

Chủ tịch HĐND phường Yên Hải

ĐT: 033.3555.185 – 0903.440.599 

 

Ông Bùi Văn Thắng

Chủ tịch UBND phường Yên hải

ĐT: 033.3680.839 – 0904.487.399

 

 

 

 

 

 Bà Nguyễn Thị Hiền 

Phó chủ tịch HĐND phường Yên Hải 

ĐT: 01672903606


 


 

 

 

 

 

Bà Vũ Thị Lâm 

Phó bí thư đảng ủy phường Yên Hải 

ĐT: 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Quang Lượng

Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hải

ĐT: 033.3555.967 – 0904.487.566