LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

 

- Địa chỉ: 

-  SĐT:

 - Email: ldld.qy@quangninh.gov.vn

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

Ông Vũ Công Soạn

Chủ tịch Liên đoàn lao động 

ĐT: 033.3875.236 – 0913 724 088

 

 

Nguyễn Thị Hảo

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động 

ĐT: 033.3681.219 - 0946.586.485

 

 Ông Nguyễn Quốc Lương

Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động,

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục 

ĐT: 3875758.......... 0904619088

 


 

Nguyễn Thị Thanh Nga

Cán bộ

ĐT: 3681219 ..........0966070056