Websites liên kết
Thông tin truy cập

Đang truy cập :

1611

Đã truy cập :

21755
Tin tức sự kiện Hoạt động

Xã Đầm Hà tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2010 – 2015)

25/04/2013 11:00:00 SA

Quán triệt tinh thần Kế hoạch số 59-KH/HU, ngày 04/4/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2010 – 2015)”; Ngày 25/4/2013, Đảng ủy xã Đầm Hà đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể; Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Đồng chí Vũ Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị
 
Hội nghị đã thông qua các Dự thảo Báo cáo: Báo cáo kiểm điểm tình hình, kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010 -2015); Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ xã.
Sau 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015, bằng nhiều chủ trương, biện pháp phù hợp, hiệu quả; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Đầm Hà đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Kinh tế tăng trưởng khá; sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp có bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa; tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phát triển; văn hóa xã hội có tiến bộ; các chính sách xã hội được chăm lo; cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân được đầu tư xây dựng; quốc phòng an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, Chính quyền thường xuyên được quan tâm chỉ đạo; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới; Chương trình xây dựng Nông thôn mới đã và đang tích cực được triển khai thực hiện;...
 
 
 
Đ/c Lê Văn Huấn – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã thông qua báo cáo kiểm điểm tình hình,kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện NQĐH XI của Đảng và NQĐH Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2010 - 2015)
 
Báo cáo cũng đã nghiêm túc chỉ ra các tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết hiệu quả chưa cao; công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường đôi khi chưa chặt chẽ; một bộ phận cán bộ, đảng viên năng lực còn hạn chế; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có tiến bộ, song hiệu quả còn mức độ; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, kịp thời; tư tưởng ỷ lại trong nhân dân còn lớn;...
 
 
Đ/c Vũ Văn Phú - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã động viên, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Đầm Hà đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Đảng bộ xã cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn; đánh giá đúng thực trạng tình hình, bám sát chỉ đạo của huyện, tranh thủ sự quan tâm của cấp trên để tập trung xác định các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện, đặc biệt là các nhiệm vụ, mục tiêu mang tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của cấp ủy và các tổ chức cơ sở Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực, nhất là đối với Chương trình xây dựng Nông thôn mới;... quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 -2015 đã đề ra.

 Văn phòng Huyện ủy


Các bài mới:
Các bài đã đăng:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử huyện Đầm Hà
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Việt Dũng - Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Đầm Hà - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3880031; Fax: 0203.3880031; Email: ubnddh@quangninh.com.vn