Websites liên kết
                                                                                                      
Thông tin chi tiết.
Công văn số 539/UBND ngày 27/12/201005/09/2011 5:01 CH
Về việc triển khai thực hiện Nghị định 108/NĐ-CP ngày 29/10/2010
CV 539.jpg 
(Không có tệp đính kèm)
UBND huyện

Các tin liên quan
Chương trình công tác05/09/2011 5:01 CH
Phát động thi đua 05/09/2011 5:01 CH
ĐÍNH CHÍNH VĂN BẢN15/03/2012 12:00 CH

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Huyện Tiên Yên
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND Huyện
Địa chỉ: Tiên Yên - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3876225; Fax: 033.3740.435 ; Email: ubndty@quangninh.gov.vn