Websites liên kết
                                                                                                      
Thông tin chi tiết.
Nghị quyết số 01- NQ/HU ngày 27/12/201002/10/2011 10:00 CH

Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2011
 


Các tin liên quan
Chương trình công tác05/09/2011 5:01 CH
Phát động thi đua 05/09/2011 5:01 CH
ĐÍNH CHÍNH VĂN BẢN15/03/2012 12:00 CH

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Huyện Tiên Yên
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND Huyện
Địa chỉ: Tiên Yên - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3876225; Fax: 033.3740.435 ; Email: ubndty@quangninh.gov.vn