Websites liên kết
                                                                                                                
Văn bản hành chính
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
05/2014/TT-BLĐTBXH 06/03/2014 Thông tư ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Lao động - Tiền lương
284/QĐ-TTg 24/02/2014 Quyết định về ngày sách Việt Nam Văn hóa
02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC 12/02/2014 Hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo Ngân sách nhà nước
03/2014/TT-BLĐTBXH 20/01/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Lao động - Tiền lương
02/2014/TT-BLĐTBXH 10/01/2014 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu thập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội Lao động - Tiền lương
36/2013/TT-BLĐTB&XH 30/12/2013 Ban hành quy chuẩn Quốc gia về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo
37/2013/TT-BLĐTB&XH 30/12/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với Pa lăng điện Lao động - Tiền lương
38/2013/TT-BLĐTB&XH 30/12/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện Lao động - Tiền lương
39/2013/TT-BLĐTB&XH 30/12/2013 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện Lao động - Tiền lương
40/2013/TT-BLĐTB&XH 30/12/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng Lao động - Tiền lương
12345678...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử huyện Vân Đồn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Văn Cẩn - Chủ tịch UBND Huyện
Địa chỉ: Vân Đồn - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3204222; Fax: 033.3874932; Email: ubndvd@quangninh.gov.vn