Websites liên kết
                                                                                                          
Văn bản hành chính
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
182/2013/NĐ-CP 14/11/2013 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động Chính sách xã hội
30/2013/TT-BLĐTBXH 25/10/2013 H Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số: 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Lao động - Tiền lương
37/2013/TT-BGTVT 24/10/2013 Quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm Giao thông
28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP 22/10/2013 Hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ Chính sách xã hội
25/2013/TT-BLĐTBXH 18/10/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yêu tố nguy hiểm, độc hại Chính sách xã hội
26/2013/TT-BLĐTBXH 18/10/2013 Ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ Lao động - Tiền lương
27/2013/TT-BLĐTBXH 18/10/2013 Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động Lao động - Tiền lương
24/2013/TT-BLĐTBXH 17/10/2013 Hướng dẫn khoản 2 điều 1 nghị định số 29/2013/NDD-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 Chính sách
23/2013/TT-BLĐTBXH 16/10/2013 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU VỀ HỢP TÁC, ĐẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC DẠY NGHỀ CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2012/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HỢP TÁC, ĐẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC Lao động - Tiền lương
22/2013/TT-BLĐTBXH 15/10/2013 Quy định mẫu và nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động và Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài Lao động - Tiền lương
12345678...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử huyện Vân Đồn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Văn Cẩn - Chủ tịch UBND Huyện
Địa chỉ: Vân Đồn - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3204222; Fax: 033.3874932; Email: ubndvd@quangninh.gov.vn