Websites liên kết
                                                                                                                
Văn bản hành chính
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
52/2014/QĐ-TTg 16/09/2014 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Hành chính
85/2014/NĐ-CP 10/09/2014 Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng Thi đua khen thưởng
86/2014/NĐ-CP 10/09/2014 Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Kinh tế cá thể
24 /2014/TT-BLĐTBXH 06/09/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm Chính sách xã hội
31/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC 06/09/2014 Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động Kiểm ngư và thanh toán chi phí thực hiện lệnh điều động, huy động lực lượng, phương tiện của người có thẩm quyền Ngân sách nhà nước
25/2014/TT-BLĐTBXH 06/09/2014 Hướng dẫn trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em Hành chính
3824/QĐ-BNN-TCTS 06/09/2014 Quyết định số: 3824/QĐ-BNN-TCTS ngày 06 tháng 9 năm 2014 Ban hành Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP) Nông nghiệp
22/2014/TT-BLĐTBXH 29/08/2014 Hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 Chính sách xã hội
23/2014/TT-BLĐTBXH 29/08/2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm Lao động - Tiền lương
1857/QĐ-BTNMT 29/08/2014 Quyết định về việc phê duyệt và công bố kết quả phân vùng và xác định nguy cơ bão, nước dâng do bão cho khu vực ven biển Việt Nam Đo đạc bản đồ
12345678...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử huyện Vân Đồn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Văn Cẩn - Chủ tịch UBND Huyện
Địa chỉ: Vân Đồn - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3204222; Fax: 033.3874932; Email: ubndvd@quangninh.gov.vn