Websites liên kết
                                                                                                                
Văn bản hành chính
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
32/2014/TT-BGTVT 08/08/2014 Hướng dẫn về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn Giao thông
101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH-BTC 04/08/2014 Thông tư liên tịch Sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 19/4/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ
43/2014/QĐ-TTg 01/08/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ cấu tổ chức
17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC 01/08/2014 Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Cawmpuchia theo QĐ số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ Chính sách
3015/2014/QĐ-BNN-TCLN 30/07/2014 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT Nông nghiệp
2495/2014/QĐ-BGTVT 30/06/2014 Quyết định công bố tuyến vận tải ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình. Giao thông
1037/QD-TTg 24/06/2014 Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Giao thông
1041/QĐ-TTg 24/06/2014 Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020. Lĩnh vực khác
15/2014/TT-BLĐTBXH 19/06/2014 Thông tư hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em Chính sách xã hội
28/2014/TT-BTNMT 02/06/2014 Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất Đo đạc bản đồ
12345678...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử huyện Vân Đồn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Văn Cẩn - Chủ tịch UBND Huyện
Địa chỉ: Vân Đồn - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3204222; Fax: 033.3874932; Email: ubndvd@quangninh.gov.vn