Websites liên kết
                                                                                                                
Văn bản hành chính
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
350/QĐ-LĐTBXH 28/03/2014 Ban hành bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các bài thuốc, phương pháp y học trong điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy giai đoạn 2012-2015". Y tế - Sức khoẻ
10/2014/TT-BNNPTNT 26/03/2014 Quy định về tiêu chí xác định vùng đệm của khu rừng đặc dụng và vành đai bảo vệ của khu bảo tồn biển Lâm nghiệp
404/QĐ-TTg 20/03/2014 Phê duyệt đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020". Chính sách xã hội
05/2014/TT-BLĐTBXH 06/03/2014 Thông tư ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Lao động - Tiền lương
06/2014/TT-BLĐTBXH 06/03/2014 Thông tư quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lao động - Tiền lương
07/2014/TT-BLĐTBXH 06/03/2014 Thông tư ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động - Tiền lương
284/QĐ-TTg 24/02/2014 Quyết định về ngày sách Việt Nam Văn hóa
02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC 12/02/2014 Hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo Ngân sách nhà nước
03/2014/TT-BLĐTBXH 20/01/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Lao động - Tiền lương
02/2014/TT-BLĐTBXH 10/01/2014 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu thập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội Lao động - Tiền lương
12345678...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử huyện Vân Đồn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Văn Cẩn - Chủ tịch UBND Huyện
Địa chỉ: Vân Đồn - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3204222; Fax: 033.3874932; Email: ubndvd@quangninh.gov.vn