Websites liên kết
                                                                                                                
Văn bản hành chính
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
123/2014/NĐ-Cp 25/12/2014 Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ Văn hóa
118/2014/NĐ-CP 17/12/2014 Nghị định về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp Nông nghiệp
119/2014/NĐ-CP 17/12/2014 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật dạy nghề, Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo Lao động - Tiền lương
92/NQ-CP 08/12/2014 Nghị quyết về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới Du lịch
66/2014/QĐ-TTg 25/11/2014 Quyết định phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển Khoa học - Công nghệ
43/2014/TT-BNNPTNT 18/11/2014 Thông tư ban hành danh mục sản phẩm nông, lâm, thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Nông nghiệp
105/NĐ-CP 15/11/2014 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế Y tế - Sức khoẻ
103/2014/NĐ-CP 11/11/2014 Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang tại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động Lao động - Tiền lương
38/TT-BNNPTNT 03/11/2014 Thông tư hướng dẫn về phương án quản lý rừng bền vững Lâm nghiệp
1920/QĐ-TTg 24/10/2014 Quyết định về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Kiểm lâm giai đoạn 2014-2020 Lâm nghiệp
12345678...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử huyện Vân Đồn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Văn Cẩn - Chủ tịch UBND Huyện
Địa chỉ: Vân Đồn - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3204222; Fax: 033.3874932; Email: ubndvd@quangninh.gov.vn