Websites liên kết
                                                                                                                
Văn bản hành chính
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
47/2014/QĐ-TTg 27/08/2014 Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn Hàng hải
1087/QĐ-BLĐTBXH 26/08/2014 Quyết định ban hành biểu mẫu báo cáo số liệu hàng năm về công tác người cao tuổi các cấp Lĩnh vực khác
11/2014/TT-BXD 25/08/2014 Thông tư quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình Xây dựng
12/2014/TT-BXD 25/08/2014 Thông tư hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Xây dựng
32/2014/TT-BGTVT 08/08/2014 Hướng dẫn về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn Giao thông
101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH-BTC 04/08/2014 Thông tư liên tịch Sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 19/4/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ
43/2014/QĐ-TTg 01/08/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ cấu tổ chức
17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC 01/08/2014 Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Cawmpuchia theo QĐ số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ Chính sách
3015/2014/QĐ-BNN-TCLN 30/07/2014 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT Nông nghiệp
16/2014/TT-BLĐTBXH 30/07/2014 Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng Chính sách xã hội
12345678...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử huyện Vân Đồn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Văn Cẩn - Chủ tịch UBND Huyện
Địa chỉ: Vân Đồn - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3204222; Fax: 033.3874932; Email: ubndvd@quangninh.gov.vn