Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

491

Đã truy cập :

137395730
Tin tức sự kiện Tiếp xúc cử tri - kỳ 4

Tài liệu tiếp xúc cử tri

20/06/2017 4:00:00 CH

Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ Tư, HĐND thị xã khóa XIX


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Thị xã Đông Triều
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Vinh - Phó Chủ tịch UBND thị xã
Địa chỉ: Phường Đông Triều - Thị xã Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3870059; Fax: 0203.3670478; Email: ubnddt@quangninh.gov.vn