Bưu điện Đông Triều

   

 

1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  :Bưu điện thị xã Đông Triều
            Địa chỉ          : P. Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     :
            Fax              : 
            Email            : 

 

 

 

 

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

                    

                    Đồng chí: Bùi Thị Giang

                        Giám đốc

               Điện thoại cơ quan :

               E-mail: