BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND THỊ XÃ

 

 

 

 

                                                    

 

Trưởng Ban

Ông Trương Văn Yên

 

Thị ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Chuyên trách

 

 

 

 

Phó Trưởng Ban

Ông Phạm Văn Thắng

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã

   

 

Ủy viên

Ông Vương Văn Thuần

Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hưng Đạo

 

 

 

 


Ủy viên

Ông Đoàn Xuân Thành

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tràng An

 

Ủy viên

Ông Đồng Đức Chính

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần gốm Đất Việt 

 


 

 

 

 

 

 

Ủy viên

Bà Trần Thị Chính

Trưởng Khoa Kiểm soát dịch bệnh - Y tế công cộng An toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế thị xã