Hội đông y

 

 

 

 

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Hộ đông y huyện Đông Triều
            Địa chỉ          : Thị trấn Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0333.
            Fax              : 0333.
            Email            :

 

 

 

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

           

              Đồng chí:  Nguyễn Đức Kiên

                              Chủ tịch

              Điện thoại cơ quan : 

              E-mail:

            

 


 

 

                Đồng chí: Bùi Đức Vinh

                             Phó chủ tịch

                  Điện thoại cơ quan 

                  E-mail: