Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

100

Đã truy cập :

137033884
                                                                                                               
Giới thiệu chung Di tích lịch sử - Văn hoá

Lịch sử - văn hoá - xã hội

30/06/2011 2:38:06 CH

Trải qua nhiều bước thăng trầm của lịch sử, tên gọi và phạm vi địa giới hành chính của Cẩm Phả đã nhiều lần thay đổi. Cẩm Phả ngày nay được hình thành bởi quá trình tách ra, nhập lại qua nhiều thời kỳ lịch sử. Xa xưa, Cẩm Phả là một xã trong tổng Hà Môn thuộc châu Tiên Yên. Đó là một nơi rộng rãi (Phổ, Phả) và đẹp như gấm vóc (Cẩm) mà thành tên. Năm 1831, Vua Minh Mạng tách Cẩm Phả thành một tổng thuộc huyện Hoành Bồ. Tổng Cẩm Phả lúc đó gồm 5 phố: Hạ Lâm (phiên âm là Hà Lầm), Núi Trọc, Ngã Hai, Mông Dương, Vạn Hoa và 3 xã: Cẩm Phả, Đại Lộc, Quang Hanh.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử thành phố Cẩm Phả
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hải Khiên - Phó Chủ tịch UBND Thành phố
Địa chỉ: Số 376 - Đường Trần Phú - phường Cẩm Trung - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033.862291; Fax: 033.862363; Email: ubndcp@quangninh.gov.vn