Websites liên kết
Giới thiệu chung HĐND

1. Thông tin chung
          Tên cơ quan  : Hội đồng nhân dân thành phố Hạ Long 
          Địa chỉ          : Hạ Long - Quảng Ninh 
          Điện thoại     : 
          Fax              : 
          E-mail          : 
2. Tổ chức bộ máy
          Chủ tịch HĐND:
                   + Ông Nguyễn Văn Sơn
          Phó Chủ tịch HĐND: 
                   + Ông Nguyễn Văn Thế

          Uỷ viên thường trực HĐND:
                   + Ông Bùi Xuân Nghiêm

Bản đồ hành chính
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử thành phố Cẩm Phả
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hải Khiên - Phó Chủ tịch UBND Thành phố
Địa chỉ: Số 376 - Đường Trần Phú - phường Cẩm Trung - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033.862291; Fax: 033.862363; Email: ubndcp@quangninh.gov.vn