Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

642

Đã truy cập :

137033590
                                                                                                               
Tình hình kinh tế xã hội
 • Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2012
  (30/03/2012 1:55:43 CH)

 • Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2012
  (30/03/2012 1:53:12 CH)

 • Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2012
  (30/03/2012 1:50:35 CH)

 • BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009
  (26/01/2011 4:07:09 CH)
  Từ đầu năm đến nay tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều biến động, nền kinh tế Thế giới vẫn còn trong giai đoạn suy thoái do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính đã tác động trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế trong nước nói chung và Thị xã Cẩm Phả nói riêng.
        Trên địa bàn thị xã, nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã được đầu tư, đặc biệt là các công trình chỉnh trang đô thị được Thị xã quan tâm đã làm thay đổi bộ mặt đô thị và phát huy tác dụng. Với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và sự chỉ đạo quyết liệt sát sao, những biện pháp, giải pháp tích cực cùng với sự phục hồi của ngành than đã tạo ra nhiều thuận lợi và thời cơ mới nên các chỉ tiêu về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng đã có sự chuyển biến tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã đề ra tại kỳ họp thứ 11 - khoá XVIII và kế hoạch Tỉnh giao.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử thành phố Cẩm Phả
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hải Khiên - Phó Chủ tịch UBND Thành phố
Địa chỉ: Số 376 - Đường Trần Phú - phường Cẩm Trung - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033.862291; Fax: 033.862363; Email: ubndcp@quangninh.gov.vn