Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

745

Đã truy cập :

137033709
                                                                                                               
Chi tiết tin tức sự kiện Chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Thành phố

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp sơ kết 9 tháng đầu năm về công tác CCHC, thực hiện chủ đề công tác năm; công tác đảm bảo ATTP; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017

18/10/2017 5:00:00 CH


563-TB.signed.pdfCác bài mới:
Các bài đã đăng:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử thành phố Cẩm Phả
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hải Khiên - Phó Chủ tịch UBND Thành phố
Địa chỉ: Số 376 - Đường Trần Phú - phường Cẩm Trung - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033.862291; Fax: 033.862363; Email: ubndcp@quangninh.gov.vn