Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

570

Đã truy cập :

137034484
                                                                                                               
Chi tiết tin tức sự kiện Tài liệu kỳ họp HĐND

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NĂM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA XX

09/11/2017 10:00:00 CH

 Kính mời đại biểu nhấn vào tên văn bản để xem nội dung chi tiết:

 

1. Giấy triệu tập kỳ họp.

 

2. Thông báo số 191/TB-HĐND ngày 09/11/2017 của HĐND thành phố về nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2017 (kỳ họp thứ năm) của HĐND thành phố khóa XX.

 

3. Báo cáo số 412/BC-UBND ngày 15/11/2017 của UBND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018;

 

4. Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của thành phố năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

 

5. Báo cáo số 403/BC-UBND ngày 13/11/2017 của UBND thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi thới kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố khóa XX;

 

6. Mẫu Phiếu chất vấn tại kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa XX

 

7. Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ năm HĐND thành phố khóa XX;

 

8. Thông báo số 190/TB-HĐND ngày 09/11/2017 của HĐND thành phố về việc đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh và đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả tiếp xúc cử tri;


9. Danh sách tài liệu kỳ họp thứ năm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Dự thảo) Báo cáo giải quyết các kiến nghị cử tri với kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố.doc
(tóm tắt) TP Cẩm Phả - Báo cáo kết quả KTXH 2017 (1).doc
190-TB HĐND.pdf
191-TB HĐND.pdf
206-GTrT HĐND.pdf
403-BC.signed.pdf
412-BC.signed.pdf
Báo cáo kết quả KTXH năm 2017 .doc
Danh sách TL kỳ họp thứ 5 HĐND.pdf
Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND.pdf
Phiếu chất vấn kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố.doc
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử thành phố Cẩm Phả
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hải Khiên - Phó Chủ tịch UBND Thành phố
Địa chỉ: Số 376 - Đường Trần Phú - phường Cẩm Trung - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033.862291; Fax: 033.862363; Email: ubndcp@quangninh.gov.vn