Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

532

Đã truy cập :

137034440
                                                                                                               
Văn bản hành chính
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
06/2017/QĐ-UBND 24/08/2017 Ban hành quy chế v/v phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính NN trên địa bàn TP Cẩm Phả Văn hoá - Thông tin
05/2017/QĐ-UBND 23/06/2017 Ban hành quy định chi tiết các nội dung, mục tiêu, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu: "Gia đình văn hóa", "Tổ nhân dân văn hóa", ''''Thôn, khu phố văn hóa", "Xã đạt tiêu chuẩn văn hóa nông thôn mới", Phường đạt chuẩn văn minh đô thị:," Đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" Văn hóa
2439/QĐ-UBND 22/06/2017 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND thành phố hết hiệu lực năm 2016 Hành chính
1619/UBND 24/05/2017 Chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông An ninh trật tự
04/2017/QĐ-UBND 24/05/2017 Ban hành quy định về t/hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn TP Cẩm Phả Văn hóa
02/2017/QĐ-UBND 23/05/2017 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng TP Cẩm Phả Thi đua khen thưởng
03/2017/QĐ-UBND 23/05/2017 Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn TP Cẩm Phả tỉnh QN Thi đua khen thưởng
01/2017/QĐ-UBND 26/04/2017 Về việc ban hành Quy chế quản lý và quy trình giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Cẩm Phả Thủy sản
6480/QĐ-UBND 30/12/2016 Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Cẩm Phả năm 2017 Hành chính
06/2016/QĐ-UBND 25/08/2016 Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Thi đua khen thưởng
12345678...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử thành phố Cẩm Phả
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hải Khiên - Phó Chủ tịch UBND Thành phố
Địa chỉ: Số 376 - Đường Trần Phú - phường Cẩm Trung - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033.862291; Fax: 033.862363; Email: ubndcp@quangninh.gov.vn