Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

606

Đã truy cập :

137034527
                                                                                                               
Tin tức sự kiện Lịch công tác tháng

Chương trình công tác tháng 6/2016 của Thường trực và các Ban HĐND Thành phố

01/06/2016 9:00:00 SA

Ngày 31/5/2016, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành Thông báo số 81/TB-HĐND về Chương trình công tác tháng 6/2016 của Thường trực và các Ban HĐND Thành phố.

Lịch công tác tháng 6/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả

01/06/2016 8:00:00 SA

Ngày 31/5/2016, UBND thành phố Cẩm Phả đã ban hành Thông báo số 05/LCT-UBND về lịch công tác tháng 6/2016 của Lãnh đạo UBND thành phố.

Lịch công tác tháng 5/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả

04/05/2016 8:00:00 SA

Ngày 29/4/2016, UBND thành phố Cẩm Phả đã ban hành Thông báo số 04/LCT-UBND về lịch công tác tháng 5/2016 của Lãnh đạo UBND thành phố.

Lịch công tác tháng 4/2016 của UBND thành phố Cẩm Phả

31/03/2016 2:00:00 CH

 Ngày 31/3/2016, UBND thành phố Cẩm Phả đã ban hành Thông báo số 04/LCT-UBND về lịch công tác tháng 4/2016 của Lãnh đạo UBND thành phố.

Lịch công tác tháng 3/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả

01/03/2016 8:00:00 SA

Ngày 29/02/2016, UBND Thành phố đã ban hành Lịch công tác tháng 3/2016 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cẩm Phả.

Lịch công tác tháng 02/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả

01/02/2016 4:00:00 CH

Ngày 31/01/2016, UBND Thành phố đã ban hành Lịch công tác tháng 2/2016 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cẩm Phả.

Lịch công tác tháng 12/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cẩm Phả

30/11/2015 3:00:00 CH

Ngày 30/11/2015, UBND Thành phố đã ban hành Lịch công tác tháng 12/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cẩm Phả.

Chương trình công tác tháng 12/2015 của Thường trực và các Ban HĐND Thành phố

30/11/2015 3:00:00 CH

Ngày 30/11/2015, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành Thông báo số 226/TB-HĐND về Chương trình công tác tháng 12/2015 của Thường trực và các Ban HĐND Thành phố.


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử thành phố Cẩm Phả
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hải Khiên - Phó Chủ tịch UBND Thành phố
Địa chỉ: Số 376 - Đường Trần Phú - phường Cẩm Trung - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033.862291; Fax: 033.862363; Email: ubndcp@quangninh.gov.vn