Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

187

Đã truy cập :

137033986
                                                                                                               
Tin tức sự kiện Chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Thành phố

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy mùa hanh khô

20/11/2017 7:00:00 CH

Công văn số 4091/UBND-VP ngày 20/11/2017 của UBND thành phố về Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy mùa hanh khô
 

Thông báo về việc kiểm định chất lượng công trình khu nhà CC1 tại khu Tân Lập 7, p.Cẩm Thủy do công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - Vinacomin làm chủ đầu tư

25/10/2017 5:00:00 CH

Thông báo số 578/TB-UBND ngày 25/10/2017 của UBND thành phố về việc kiểm định chất lượng công trình khu nhà CC1 tại khu Tân Lập 7, p.Cẩm Thủy do công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - Vinacomin làm chủ đầu tư

 

Chủ động theo dõi diễn biến, sẵn sàng các biện pháp phòng chống Áp thấp nhiệt đới

25/09/2017 9:00:00 SA

 Công văn số 3333/UBND-KT ngày 24/9/2017, của UBND thành phố về chủ động theo dõi diễn biến, sẵn sàng các biện pháp phòng chống Áp thấp nhiệt đới.

Kế hoạch sử dụng tiết kiệm điện năng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả năm 2017

25/09/2017 8:00:00 SA

 Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 22/9/2017 của UBND thành phố về sử dụng tiết kiệm điện năng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả năm 2017

Chủ động theo dõi diễn biến, sẵn sàng các biện pháp phòng chống báo số 10 (Doksuri)

13/09/2017 7:00:00 CH

 Công văn số 3178/UBND-KT ngày 13/9/2017, của UBND thành phố về chủ động theo dõi diễn biến, sẵn sàng các biện pháp phòng chống báo số 10 (Doksuri)

Chủ động theo dõi diễn biến, sẵn sàng các biện pháp phòng chống bão số 7

26/08/2017 6:00:00 CH

 Công văn số 2984/UBND-KT, ngày 26/8/2017 của UBND thành phố về việc chủ động theo dõi diễn biến, sẵn sàng các biện pháp phòng chống bão số 7

Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động làm công tác giảng dạy tại các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học và THCS thành phố Cẩm Phả năm học 2017 - 2018

22/08/2017 10:00:00 SA

Thông báo số 455/TB-UBND ngày 18/8/2017, của UBND thành phố Cẩm Phả về việc tuyển dụng hợp đồng lao động làm công tác giảng dạy tại các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học và THCS thành phố Cẩm Phả năm học 2017 - 2018

Chủ động phòng chống mưa lớn trên diện rộng

14/08/2017 9:00:00 SA

 Công văn số 2777/UBND-KT ngày 14/8/2017 của UBND thành phố về việc chủ động phòng chống mưa lớn trên diện rộng

Thông báo về việc công khai Quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Trung tâm thương mại thực phẩm sạch, văn phòng đại diện tại khu 7A, phường Cẩm Phú đối với Công ty CP khai thác KS Thiên Thuận Tường

09/08/2017 12:00:00 SA

Thông báo số 430/TB-UBND ngày 08/8/2017 của UBND thành phố về việc công khai Quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Trung tâm thương mại thực phẩm sạch, văn phòng đại diện tại khu 7A, phường Cẩm Phú đối với Công ty CP khai thác KS Thiên Thuận Tường

Thông báo về việc công bố công khai Quyết định thu hồi, hủy bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án trang trại chăn nuôi lợn ngoại tập trung công nghệ cao tại tiểu khu 162, xã Cộng Hòa

09/08/2017 12:00:00 SA

 Thông báo số 432/TB-UBND ngày 08/8/2017 về việc công bố công khai Quyết định thu hồi, hủy bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án trang trại chăn nuôi lợn ngoại tập trung công nghệ cao tại tiểu khu 162, xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả phê duyệt kèm theo Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã tập trung tỉnh Quảng Ninh năm 2016 thông báo kết quả thi tuyển

04/08/2017 11:00:00 SA

Trên cơ sở kết quả thi tuyển của 510 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, ngày 09/6/2017, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã tập trung tỉnh Quảng Ninh năm 2016 ban hành Thông báo số 34/TB-HĐTD về kết quả thi tuyển công chức cấp xã tập trung năm 2016.  

Quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư và Quyết định thu hồi, hủy bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án sản xuất rau hoa an toàn công nghệ cao và nuôi đặc sản (khu 1) của Cty CP TM tổng hợp Ninh Bình tại thôn Lạch Cát, xã Cộng Hòa

24/06/2017 10:00:00 SA

Ngày 10/5/2017, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1510/QĐ-UBND về chấm dứt hoạt động đầu tư dự án sản xuất rau hoa an toàn công nghệ cao và chăn nuôi đặc sản tại thôn Lạch Cát, xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả do Công ty cổ phần Thương mại Tổng hợp Ninh Bình thực hiện. Ngày 15/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2280/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án sản xuất rau hoa an toàn công nghệ cao và chăn nuôi đặc sản (khu 1) của Công ty Cổ phần thương mại Tổng hợp Ninh Bình tại thôn Lạch Cát, xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả ban hành kèm theo Quyết định số 3739/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

 

UBND thành phố Cẩm Phả thông báo 02 Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh tới công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Ninh Bình.

Thông báo kết quả Hội nghị gặp mặt, tiếp xúc doang nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Quý II năm 2017

23/06/2017 11:00:00 SA

 Ngày 08/6/2017, UBND thành phố ban hành thông báo số 309/TB-UBND về kết quả Hội nghị gặp mặt, tiếp xúc doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn quý II năm 2017

V/v kiểm tra, rà soát đối với các Dự án trên Vịnh Bái Tử Long

10/06/2017 9:00:00 SA

Ngày 09/6/2017, UBND thành phố ban hành Công văn số 1915/UBND-VP về việc kiểm tra, rà soát đối với các dự án trên Vịnh Bái Tử Long.


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử thành phố Cẩm Phả
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hải Khiên - Phó Chủ tịch UBND Thành phố
Địa chỉ: Số 376 - Đường Trần Phú - phường Cẩm Trung - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033.862291; Fax: 033.862363; Email: ubndcp@quangninh.gov.vn