Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

658

Đã truy cập :

137034587
                                                                                                               
Tin tức sự kiện Lịch đại biểu tiếp xúc cử tri; Chương trình, Nghị quyết Kỳ họp HĐND Thành phố

Lịch Đại biểu HĐND Tỉnh và Thành phố tiếp xúc cử tri

13/11/2014 8:00:00 SA

Ngày 11/11/2014 HĐND thành phố Cẩm Phả có Thông báo số 150/TB-HĐNDvề việc Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh và thành phố Cẩm Phả tiếp xúc cử tri

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014

28/07/2014 10:00:00 SA

Ngày 23/7/2014, Hội đồng nhân dân thành phố Cẩm Phả đã ban hành Nghị quyết số 97/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014.

Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu NSNN trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013

28/07/2014 9:00:00 SA

Ngày 23/7/2014, Hội đồng nhân dân thành phố Cẩm Phả đã ban hành Nghị quyết số 96/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán thu NSNN trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013.

Giấy mời dự Kỳ họp thứ mười ba - HĐND thành phố Cẩm Phả khóa XIX

10/07/2014 4:00:00 CH

Thời gian: 02 ngày, 22 và 23 tháng 7 năm 2014 (thứ ba và thứ tư)
                    Khai mạc hồi 08h00', ngày 22 tháng 7 năm 2014 (thứ ba).


Địa điểm: 
Tại Hội trường A - Trụ sở  HĐND và UBND Thành phố.

Chương trình thẩm tra, giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội phục vụ Kỳ họp thứ 13 - HĐND Thành phố khóa XIX

08/07/2014 11:00:00 SA

Ngày 08/7/2014, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND TP đã ban hành Thông báo số 81/TB-KTXH về Chương trình thẩm tra, giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội phục vụ Kỳ họp thứ 13 - HĐND Thành phố khóa XIX.

Lịch đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thành phố Cẩm Phả sau Kỳ họp thứ bảy - Quốc hội khóa XIII

19/06/2014 4:00:00 CH

Ngày 19/6/2014, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành Thông báo số 69/TB-HĐND về việc Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thành phố Cẩm Phả sau Kỳ họp thứ bảy - Quốc hội khóa XIII.

Nội dung chương trình Kỳ họp thứ 13 - HĐND Thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016

16/06/2014 4:00:00 CH

Ngày 16/6/2014, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành Thông báo số 75/TB-HĐND về thời gian, nội dung chương trình Kỳ họp thứ 13 - HĐND Thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lịch đại biểu tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 15- HĐND Tỉnh và Kỳ họp thứ 13- HĐND Thành phố

12/06/2014 5:00:00 CH

Ngày 12/6/2014, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành Thông báo số 69/TB-HĐND về việc Đại biểu HĐND Tỉnh, Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 15 - HĐND Tỉnh và Kỳ họp thứ 13 - HĐND Thành phố.


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử thành phố Cẩm Phả
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hải Khiên - Phó Chủ tịch UBND Thành phố
Địa chỉ: Số 376 - Đường Trần Phú - phường Cẩm Trung - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033.862291; Fax: 033.862363; Email: ubndcp@quangninh.gov.vn