Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

579

Đã truy cập :

137034494
                                                                                                               
Tin tức sự kiện Ban Tuyên giáo - Văn bản chỉ đạo

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

17/11/2016 10:00:00 SA

Kế hoạch 42-KH/TU ngày 11/11/2016, của Thành ủy Cẩm Phả về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công nhân vùng Mỏ - truyền thống ngành Than (12/11/1936-12/11/2016)

01/11/2016 6:00:00 CH

Kế hoạch số 37-KH/TU của Thành ủy Cẩm Phả tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công nhân vùng Mỏ - truyền thống ngành Than (12/11/1936-12/11/2016) và đề cương tuyên truyền.

Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 8 (khóa XI) về giáo dục và đào tạo

24/10/2016 5:00:00 CH

Hướng dẫn số 133- HD/BTG ngày 14/10/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".

Giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Đỗ Đức Hồng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

25/08/2016 11:00:00 SA

Thông báo số 112- TB/TG ngày 22/8/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Đỗ Đức Hồng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cẩm Phả.

 

 

                                

V/v hưởng ứng tham gia cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình

20/08/2016 12:00:00 CH

Công văn số 110-CV/BTG ngày 18/8/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy v/v hưởng ứng tham gia cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Phạm Văn Hải - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

15/08/2016 11:00:00 SA

Thông báo số 106- TB/TG ngày 12/8/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Phạm Văn Hải - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Cẩm Phả.

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2016)

22/07/2016 12:00:00 CH

Công văn số 95- CV/TG ngày 22/7/2016 về việc gửi lại tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2016)

Kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết 08 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

04/07/2016 10:00:00 SA

Kế hoạch số 72- KH/TG ngày 02/7/2016 về việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết 08- NQ/TU ngày 12/5/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy "về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố".

Về việc thành lập đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020

01/07/2016 4:00:00 CH

Công văn số 86- CV/TG ngày 01/7/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc thành lập đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Về định kỳ thực hiện chế độ cung cấp thông tin, tình hình tư tưởng Nhân dân và dư luận xã hội hàng tháng

30/06/2016 3:00:00 CH

Công văn số 85- CV/TG ngày 30/6/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc đề nghị định kỳ thực hiện chế độ cung cấp thông tin, tình hình tư tưởng Nhân dân và dư luận xã hội hàng tháng.

Giấy mời dự Hội nghị báo cáo viên quý II năm 2016

23/06/2016 11:00:00 SA

Giấy mời số 81-GM/TG ngày 23/6/2016 dự Hội nghị báo cáo viên quý II năm 2016.

Công văn về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2016

14/06/2016 11:00:00 SA

Công văn số 75- CV/TG ngày 07/6/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2016 (sử dụng khẩu hiệu tuyên truyền trong tệp đính kèm).


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử thành phố Cẩm Phả
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hải Khiên - Phó Chủ tịch UBND Thành phố
Địa chỉ: Số 376 - Đường Trần Phú - phường Cẩm Trung - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033.862291; Fax: 033.862363; Email: ubndcp@quangninh.gov.vn